Monitor Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)

Rapport van NIVEL op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rapport geeft op drie punten belangrijke inzichten: ontwikkelingen in informele en formele klachtenprocedures, de positie van de klachtenfunctionaris en leren van klachten, en ontwikkelingen bij zorgaanbieders die nieuw onder deze wet vallen.