Onderzoek naar de jaarrekeningen 2016 van de Nederlandse gemeenten

Deze rapportage brengt voor alle Nederlandse gemeenten in kaart wat de strekking is geweest van de controleverklaring die is afgegeven bij de gemeentelijke jaarrekeningen en bevat nadere verdieping gericht op redenen van de verschillen tussen gemeenten met goedkeurende controleverklaring en een andere dan goedkeurende controleverklaring,