Overzicht huisvesting vergunninghouders per 1 november 2017

In dit overzicht staan de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders op 1 november 2017.