Rapport ˝Monitoring huurbeleid 2017˝

Dit onderzoek biedt inzicht in de effecten van de huurprijsmaatregelen van de Rijksoverheid op het huurprijsbeleid van verhuurders.