Rapport - Evaluatie G5

Evaluatierapport over de activiteiten van G5. G5 bestaat uit het Geneesmiddelenbulletin, het Zorginstituut Nederland (ZIN), het Bijwerkingencentrum Lareb, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).