Rijk en bonden ondertekenen cao rijksambtenaren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vakbonden voor de rijkssectoren hebben het eerder bereikte onderhandelaarsresultaat over een nieuwe cao rijk bekrachtigd.

Afgesproken is dat de ongeveer 116.500 medewerkers bij het rijk een loonsverhoging van 1,4 procent krijgen. Daarmee krijgen zij de inflatie gecompenseerd.

De nieuwe cao werd vanmiddag ondertekend na een positief verlopen achterbanraadpleging door de bonden.

De vorige cao liep eind vorig jaar af en het overleg over een nieuwe cao liep begin van dit jaar vast. In juli ondertekenden het rijk en de bonden nog wel een akkoord over het voortzetten van het Van Werk naar Werk-beleid bij reorganisaties.

De nieuwe cao maakt de weg vrij om over enkele belangrijke onderwerpen overleg voor te bereiden zoals het individueel keuzebudget en de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Ondertekening cao rijk

Van links naar rechts: Gezina ten Hove (CMHF), Marianne Wendt (AC), Simone Roos (directeur-generaal Overheidsorganisatie), Marco Ouwehand (FNV) en Jorick de Bruin (CNV)

Beeld: Paul Voorham Fotografie