Study on the uptake and impact of the EU Action Plan on Organ Donation and Transplantation (2009-2015) in the EU Member States

Engelstalig rapport over orgaandonatie en -transplantatie in de EU, opgesteld door het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) in opdracht van de Europese Commissie.