Uitstelbrief BNC-fiche over mededeling Europese Commissie 'Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU'

Staatssecretaris Knops (BZK) laat de Tweede Kamer weten dat het BNC-fiche over de mededeling ‘Groei en cohesie stimuleren in grensregio’s van de EU’ niet binnen de daarvoor geldende termijn aan de Kamer kan worden verzonden.