Aanbiedingsbrief bij afschrift besluit aanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek Nijmegen

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het besluit dat zij heeft genomen op een aanvraag van gemeente Nijmegen. De gemeente had een verzoek gedaan om een maatregel op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te kunnen passen in enkele gebieden in Nijmegen. Een afschrift van het besluit heeft de minister gestuurd naar de Eerste Kamer der Staten- Generaal en de Provincie Gelderland.