Analyses verzuim Rijksambtenaren

Het verzuimpercentage bij de sector Rijk ligt hoger dan het Nederlandse gemiddelde, ook hoger dan het verzuim bij andere grote organisaties, maar lager dan bij vergelijkbare organisaties als gemeenten. Uit een analyse van bestaande data voor de sector Rijk op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden door TNO blijkt dat 1 op de 5 werknemers bij het Rijk meer dan gemiddeld verzuimt.

Dan gaat het vooral om ouderen, vrouwen en middelbaar / laag opgeleide werknemers. Meer dan de helft van de verzuimgevallen kent als oorzaak griep of fysieke klachten. Een kleine 10% heeft een psychische oorzaak. Van de verzuimers geeft 18,1% aan dat hun laatste verzuim deels door het werk werd veroorzaakt. In die gevallen wordt psychosociale arbeidsbelasting als oorzaak het vaakst genoemd, maar klachten over de fysieke werkomstandigheden nemen de laatste 2 jaar sterk toe. Dan gaat het met name om computerwerk en herhaling van dezelfde handelingen.

Werkkenmerken die vooral samenhangen met bovengemiddeld verzuim zijn: conflicten op de werkvloer, weinig autonomie, lage sociale steun van de leidinggevende en fysiek belastend werk. Een flexibel contract, thuis kunnen werken en regelmatig overwerken verkleinen de kans op verzuim juist.

Dit onderzoek geeft aan dat belangrijke knoppen waaraan gedraaid kan worden om het verzuim te verlagen zijn: de moeilijkheidsgraad van het werk verminderen, taakeisen omhoog schroeven, conflicten op de werkvloer voorkomen en de mogelijkheid bieden om meer thuis te werken.