Beantwoording Kamervragen over de Groningse opkoopregeling van huizen die niet eerlijk verlopen is

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat de opkoopregeling van Groningse huizen niet eerlijk is verlopen.