Beantwoording Kamervragen over de onderzoeksopzet van de beleidsdoorlichting Kasbeheer

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over de onderzoeksopzet van de beleidsdoorlichting Kasbeheer van het ministerie van Financiën.