Kamerbrief met verslag over de Milieuraad

Minister Wiebes(EZK) en staatssecretaris Van Veldhoven(IenW) doen verslag aan de Tweede Kamer over de Milieuraad die op 13 oktober jl. bijeenkwam in Luxemburg.