Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018: Tussenrapportage 2017

Dit rapport beschrijft de resultaten van het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018. Doel van dit programma is het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid.