Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018: Tussenrapportage 2017 - Module Taalakkoorden en Taal op de werkvloer (Actielijn 2)

Dit rapport beschrijft de resultaten van actielijn 2 van het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018. Doel van dit programma is het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid. Actielijn 2 zet in op het afsluiten van regionale en lokale taalakkoorden in de arbeidsmarktregio's. Via de taalakkoorden maken gemeenten en andere partijen afspraken over het voorkomen van taalachterstanden en het bestrijden van laaggeletterdheid.