Toespraak staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, bij de Voor de Jeugd Dag

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opent de Voor de Jeugd Dag in een bomvolle Westergasfabriek in Amsterdam op 6 november 2017, Amsterdam.

Beste mensen,

Wat gaaf. Ik zie heel veel enthousiaste gezichten. De Westergasfabriek is helemaal vol vandaag. Er kan ook niemand meer bij, heb ik gehoord. Dat is wel veelzeggend. Dat er zoveel professionals, wethouders, bestuurders, jeugdhulpverleners, en allerlei mensen van aanbieders, ministeries, van de VNG, zo bij elkaar zijn. Zoveel enthousiaste mensen die willen nadenken over een mooi jeugdbeleid. Dat vind ik heel inspirerend.

Het thema vandaag is dichtbij. En dat spreekt mij als oud-wethouder natuurlijk heel erg aan.
Bij VWS hebben we drie bewindspersonen en we zijn allemaal oud-wethouders. Met elkaar hebben we afgesproken dat we willen helpen om de uitvoering ook echt bij de mensen te krijgen. In de straten, de buurten, de dorpen, de steden. Als je hulp dichtbij mensen biedt, kan het heel mooi en succesvol zijn.

Vandaag gaan we praten over preventie en gezondheidsbevordering. Dat zijn hele aansprekende thema’s, die misschien nog wel een beetje onderbelicht waren. Kijk bijvoorbeeld naar de Jeugdwet. Gemeenten hebben hun handen vol gehad om ervoor te zorgen dat jongeren de hulp hielden die ze hadden. En ook om nieuwe jongeren die hulp nodig hadden, die hulp ook te bieden. Preventie is daarbij toch wel een beetje het onder geschoven kindje geweest. En daar moeten we nu ontzettend in investeren. Het nieuwe kabinet wil dat ook en daarom trekken we deze kabinetsperiode 170 miljoen euro uit voor preventie en gezondheidsbevordering. Juist omdat we het zo belangrijk vinden en dat gaan we samen mooi invullen.

 

Als we het hebben over preventie dichtbij, dan denk ik aan gemeenten, uitvoerders, hulpverleners. We hebben elkaar nodig om er een mooie invulling aan te geven. Ik wil de komende tijd ook aan de slag met een preventieakkoord. Op een paar thema’s zoals roken en overgewicht. Maar dat zijn niet de enige thema’s. Ik wil graag met mensen zoals jullie in gesprek om te zien hoe we dat nog kunnen verbreden. Naar bijvoorbeeld een thema zoals depressie. Ik weet nog niet of dat ook in zo’n akkoord kan, maar er is een heleboel te doen. Ik denk ook dat we met elkaar de morele plicht hebben om daar iets moois van te maken.

 

En natuurlijk gebeurt er al veel in Nederland. Er lopen allerlei preventieprogramma’s die heel succesvol zijn en hun effect hebben bewezen. Ik denk even aan het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (jogg). Pas nog was de 12-jarige Xander uit Maastricht op tv. Bij het NOS journaal vertelde hij over zijn deelname aan jogg. De kilo’s die hij aan gewicht kwijtraakte, die kilo’s had hij gewonnen aan zelfvertrouwen. Zo’n switch is fantastisch mooi om te zien. Het zou mijn ambitie zijn om zoiets in heel Nederland te kunnen bewerkstelligen. Dat zou onder zo’n preventieakkoord kunnen vallen. Ik ga het verder niet helemaal zelf invullen. Dat wil ik samen met zorgverleners, gemeenten, en anderen doen. Ook met jongeren, want daar gaat het natuurlijk om. En volwassenen als het over volwassenenzorg gaat.

 

Ik denk dat het goed is dat we met elkaar niet zeuren over wat fout gaat, dat gebeurt al zo vaak. Laten we het met elkaar juist hebben over de mooie dingen, de goede voorbeelden. Laten we die met elkaar delen, elkaar daarmee inspireren. En doorgaan.
En daar is deze dag ook voor bedoeld. Zodat je straks terug naar huis gaat met een schat aan mooie ervaringen en ideeën. Zou leuk zijn als je dan wel morgen tegen je collega’s zegt dat je die mooie ideeën hier dankbaar hebt gegapt.  

 

Beste mensen,
Er ligt een prachtig programma vandaag. Met allerlei interessante workshops. Zelf ga ik luisteren naar de ervaringen van de Finnen in de geestelijke gezondheidszorg. We kunnen veel leren van de Scandinaviërs. Zij ook van ons, maar ze zijn heel ver met de GGZ. Daar ga ik zo dus naar toe. En ik ben bij de sessie over het voorkomen van zelfdoding onder LHBT’s. Die jongeren willen we helpen daarom heeft zo’n belangrijk onderwerp ook een plek in het regeerakkoord gekregen. Ik hoop bij de workshop inspiratie op te halen om daaraan handen en voeten te geven.
 
Mensen, er is heel veel te doen vandaag. Laten we er een mooie tijd van maken en samen aan de slag voor kinderen, jongeren en hun ouders. Veel plezier en succes!