Aanbieding Staat van de Woningmarkt 2017

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport ˝Staat van de Woningmarkt 2017˝ over de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt.