Antwoord op Kamervragen over fraude bij zorgaanbieder Job Lanceer

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beantwoordt vragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over fraude bij zorgaanbieder Job Lanceer.