Antwoorden op Kamervragen over Overleg Raad Algemene Zaken

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt Kamervragen van de leden van de VVD-fractie, de D66-fractie en de SP-fractie naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken over Cohesiebeleid op 15 november 2017.