Beantwoording Kamervragen over bericht dat gemeenten doorgaan met ontwikkeling BRP-systeem

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht dat gemeenten doorgaan met het ontwikkelen van een BRP-systeem.