Beantwoording Kamervragen over berichten dat mensen met een beperking ’s nachts in de gaten worden gehouden met camera’s

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van Kamerlid Marijnissen (SP) over alarmerende berichten dat mensen met een beperking ’s nachts enkel in de gaten gehouden worden met camera’s.