Beantwoording Kamervragen over de Basisregistratie Personen (BRP)

Staatssecretaris Knops (BZK) geeft de Tweede Kamer antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Basisregistratie Personen.