Besluit Wob-verzoek over beoordeling aanvraag voor subsidie in het kader van de BTR

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 25 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over documenten waaruit blijkt hoe de beoordeling van een aanvraag voor subsidie in het kader van de Bedrijfs Toeslag Regeling (BTR) tot stand is gekomen.