Besluit over het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland

Besluit van 13 november 2017 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur over het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen.