Kamerbrief voorstel wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied.