Minister Bruno Bruins investeert komende jaren fors in sport

Het aantal meldingen van excessen in het voetbal is gedaald, 371 gemeenten hebben inmiddels één of meerdere buurtsportcoaches en zijn daar in 95% van de gevallen ook nog eens positief over. Bovendien voelen steeds meer mensen zich veilig op en rond het sportveld en zijn Nederlanders zeer tevreden over het sport- en beweegaanbod. Dat schrijft de minister voor Medische Zorg en Sport vandaag in zijn voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.

Sport speelt een grote rol in het leven van veel Nederlanders. De minister onderstreept het belang van de sport voor de volksgezondheid en het plezier, de trots en saamhorigheid die sport kan brengen. Sterke verenigingen en goed geschoolde vrijwilligers zijn van groot belang.  Daarom trekt de minister in ieder geval 10 miljoen euro extra uit voor de versterking van de sportsector, 10 miljoen extra voor de topsport en 5 miljoen voor de organisatie van  grote sportevenementen in Nederland. Volgende week maandag debatteert de Tweede Kamer over de sportbegroting voor 2018.