Openstelling burgemeestersvacature Valkenburg aan de Geul

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Valkenburg aan de Geul (circa 16400 inwoners), vacant per 1 juli 2016.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.348,73 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Limburg (tel. 043-3897017) of via internet worden gedownload: www.limburg.nl/bestuur/commissaris_van_de_koning_gouverneur/benoemingen_van_burgemeesters.

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul heeft de huidige waarnemend burgemeester uitdrukkelijk verzocht te solliciteren naar het ambt van burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul.  

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting¬dienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.  

Sollicitaties moeten vóór 4 december 2017 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Limburg.