Besluit Wob-verzoek over exportkredietverzekeringen voor projecten in Mozambique

De minister van Financiën heeft op 12 januari 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft documenten over aanvragen voor exportkredietverzekeringen voor projecten in Mozambique, over de periode van 1 januari 2010 tot en met 30 juli 2017.