https://archief06.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20180116191258/https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/wob-verzoeken/2018/01/12/besluit-wob-verzoek-over-exportkredietverzekeringen-voor-projecten-in-mozambique/Eerste deelbesluit op Wob-verzoek exportkredietverzekering.pdf