Openbare kennisgeving van het ontwerp-luchthavenbesluit en het milieueffectrapport luchthaven Gilze-Rijen

De staatssecretaris van Defensie maakt bekend dat het ontwerp-luchthavenbesluit en het milieueffectrapport luchthaven Gilze-Rijen ter inzage liggen en nodigt u uit uw mening te geven. Dat kan tot en met 6 maart 2018.

Bijlagen