Beantwoording Kamervragen over de toename van psychiatrische problematiek in de jeugdzorg

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over de toename van psychiatrische problematiek in de jeugdzorg.