Beantwoording Kamervragen over het zogeheten gelijkberechtigingsdossier

Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Geurts (CDA) over het zogeheten gelijkberechtigingsdossier.