Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot ING schikking

Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over ING schikking. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).