Concept - Nota van toelichting

Dit besluit wijzigt het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet. Met deze wijziging wordt het openbaar maken van calamiteitenrapporten geregeld.