Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wetsvoorstel Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

Minister Ollongren biedt de Eerste Kamer de memorie van antwoord op het wetsvoorstel Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35.013) aan.