Besluit Wob-verzoek over BAM Utiliteitsbouw te Bunnink

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken uit het bedrijfsdossier van BAM Utiliteitsbouw in Bunnink over psychosociale arbeidsbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).