Kamerbrief nadere memorie van antwoord over wijziging Gemeentewet en provinciewet

Uitstelbrief van minister Ollongren aan de Eerste Kamer over nadere memorie van antwoord over de wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet. De voorgestelde wijziging heeft te maken met de verruiming van een bevoegdheid van de raad en provinciale staten. Deze bevoegdheid gaat over het verlenen van ontheffing van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden.