Auditrapport 2018 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2018. Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van OCW heeft op de Rijksbegroting.

Dit rapport is opgesteld voor de ministers en de secretaris-generaal en is ook aangeboden aan de leden van het audit committee en de directeur Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het rapport wordt ook gezonden aan de minister van Financiën en de president van de Algemene Rekenkamer.