Auditrapport 2018 ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2018 van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de managementreactie op het rapport. Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van JenV heeft op de Rijksbegroting.