Beantwoording Kamervragen over de Qatarese vestiging van NHL Stenden

Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen van de Kamerleden Tielen (VVD) en Özdil (GroenLinks) over de berichtgeving over de Qatarese vestiging van NHL Stenden.