Benoeming leden WRR

De ministerraad heeft er op voorstel van minister-president Rutte mee ingestemd om prof. dr. S.J.M.H. (Suzanne) Hulscher en prof. dr. mr. C.C.J.H. (Catrien) Bijleveld voor te dragen voor benoeming tot lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De benoemingen gaan in op respectievelijk 1 april en 1 december 2019. Voorts wordt prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin ontheven van zijn functie als raadslid en benoemd tot adviserend lid van de WRR.

Prof. dr. S.J.M.H. (Suzanne) Hulscher is hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer, in het bijzonder de watersystemen, aan Universiteit Twente. Daarnaast is zij onder andere lid van het kernteam ENW (Expertise Network Watersafety), leider van het TTW-perspectief onderzoeksprogramma RiverCare en lid van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen).

Prof. dr. mr. C.C.J.H. (Catrien) Bijleveld is directeur van het NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving), één van de onderzoeksinstituten van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Daarnaast is zij hoogleraar methoden en technieken van criminologisch onderzoek, aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onder andere lid van de KNAW.

Prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin is universiteitshoogleraar aan Tilburg University en lid van de KNAW. Tevens is hij als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en president van het T.M.C. Asser Instituut voor internationaal en Europees recht te Den Haag. Hirsch Ballin was als raadslid eerstverantwoordelijke voor drie WRR-rapporten. Vanaf 1 april 2019 concentreert hij zich op zijn functie van universiteitshoogleraar en blijft hij als adviserend raadslid bij de WRR betrokken.