Beslissing op bezwaarschrift Wob inzake landgoed Zandeind

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 16 mei 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op 29 juni 2018 is hier een bezwaarschrift op gekomen. De minister heeft het besluit opnieuw beoordeeld. Het verzoek gaat over het aanvraagformulier landgoed 'Zandeind'.