Besluit Wob-verzoek over De Luisterlijn

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 maart 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie over de financiering van De Luisterlijn en gesprekken met deelnemende organisaties.