Antwoorden Kamervragen over de start van de pilot consumentenzaken met LegalGuard

Minister Dekker beantwoordt Kamervragen over de pilot consumentenzaken die als doelstelling heeft om ervaring op te doen met de werkwijze van de
juristen van LegalGuard bij consumentenzaken.