Beantwoording Kamervragen over de voorlopige uitkomsten van de nieuwe verdeling voor beschermd wonen

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het bericht `Rijk verdeelt wmo-gelden anders: Gelderse gemeenten krijgen miljoenen minder`.