Kamerbrief bij voortgangsrapportage tracéwetplichtige projecten 2de helft 2018 en Jaarverslag 2018 MJPO

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de Voortgangsrapportage van de tracéwetplichtige projecten over de periode van 1 juli tot en met 31
december 2018 naar de Tweede Kamer. Zij geeft daarbij een korte toelichting. Bij de brief zit ook het Jaarverslag 2019 Meerjarenprogramma ontsnippering.