Uitstelbrief Kamervragen van het lid Dijkstra (VVD) over het bericht 'Schiphol speelt tweede viool vrachtnet AF - KLM'


Minister Van Nieuwenhuizen stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het bericht 'Schiphol speelt 2e viool vrachtnet AF – KLM'.