Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Scheepvaartverkeerswet,
de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen naar de Tweede Kamer.