Bezwaar Wob verzoek inzake niet-gepubliceerde reacties op de internetconsultatie bij het Besluit kansspelen op afstand

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 21 november 2019 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van niet gepubliceerde reacties op de internetconsultatie bij het Besluit kansspelen op afstand.