Kamerbrief ontwikkelingen consumptiefkredietmarkt

Minister Hoekstra meldt de voortgang van de maatregelen op de consumptiefkredietmarkt die hij eerder heeft aangekondigd.